fot. Pixabay.com

U niektórych osób, zanim dojdzie do trwałych objawów neurologicznych, może wystąpić mały udar. Potem u 10% chorych z małym udarem pojawia się udar dokonany, a u 20% chorych może on wystąpić w ciągu roku. Jeśli pojawią się objawy udaru, należy bardzo szybko zgłosić się do lekarza, aby można było zastosować odpowiednie leczenie.

Objawy ostrzegawcze udaru

U niektórych osób mogą pojawić się objawy ostrzegawcze, zanim wystąpią utrwalone objawy neurologiczne. Wtedy mówi się o tzw. małym udarze, który określa się również jako przemijające niedokrwienie mózgu. Objawy tego udaru utrzymują się przeważnie od 15 do 60 minut, a najdłużej mogą występować przez 24 godziny i potem same całkowicie ustępują.

Do najczęstszych objawów ostrzegawczych udaru zalicza się:

  • nagłe zaburzenie czucia, które występuje po jednej stronie ciała albo drętwienie połowy ciała;
  • wykrzywienie twarzy po jednej stronie – tutaj bardzo widoczne jest opuszczenie kącika ust;
  • niedowład połowiczy, czyli nagłe osłabienie kończyn jednej połowy ciała;
  • nagłe zaburzenia mowy, przez co mowa staje się niewyraźna, są trudności z rozumieniem mowy albo dochodzi do utraty zdolności mówienia;
  • nagłe zaburzenia widzenia – tutaj charakterystyczne będzie niedowidzenie na jedno oko albo niedostrzeganie połowy pola widzenia prawej lub lewej;
  • nagłe zawroty głowy, którym mogą towarzyszyć zaburzenia w utrzymaniu równowagi, przez co dochodzi do nagłych upadków, problemy z orientacją oraz zaburzenia świadomości.

Objawy udaru dokonanego

Objawy udaru mózgu mogą być różne, gdyż będzie to uzależnione od tego, która tętniczka uległa pęknięciu albo została zamknięta i w wyniku tego, do jakiej części mózgu nie dopłynęła krew.

fot. Pixabay.com

W przypadku, gdy uszkodzeniu uległa tętniczka, która doprowadza krew do półkuli mózgowych, może pojawić się niedowład, a jest to ograniczenie możliwości wykonywania ruchów ręką, nogą oraz twarzą po jednej stronie ciała, czyli jest to tzw. paraliż. Jest to związane z tym, że w półkulach mózgu istnieją specjalne obszary, które odpowiadają za ruch poszczególnych części ciała. Tak samo można wyróżnić obszary odpowiedzialne za czucie. W związku z tym objawem udaru będzie drętwienie, osłabienie albo zniesienie czucia w okolicy twarzy, ręki oraz nogi po jednej stronie ciała. Jeśli będzie większy obszar niedokrwienia, to również będzie większy obszar zaburzeń.

W mózgu znajduje się także obszar, który odpowiada za mowę. Kiedy dochodzi do jego uszkodzenia, to chory nie może normalnie mówić, a jest to tzw. afazja. Wyróżnia się także afazję ruchową, która występuje wtedy, gdy chory rozumie to, co się do niego mówi, ale sam nie może mówić. Z kolei afazja czuciowa występuje wtedy, gdy chory nie rozumie kierowanych do niego słów, ale może mówić, tylko jego wypowiedzi są niezrozumiałe. Natomiast afazja pełna jest wtedy, gdy chory doszło do rozległego uszkodzenia ośrodków mowy, a więc chory nie rozumie mowy, ale też sam nie potrafi mówić. Afazja przeważnie pojawia się przy niedowładzie kończyn po stronie prawej u osób, które są praworęczne, a u osób leworęcznych po stronie lewej.

Mogą się również pojawić zaburzenia widzenia (najczęściej połowa pola widzenia), które powstają w wyniku uszkodzenia płatów potylicznych. Natomiast niedokrwienie móżdżku może przyczynić się do powstania zawrotów głowy, a także zaburzeń równowagi i wymiotów.

Taką najpoważniejszą postacią udaru mózgu jest udar pnia mózgu, a jest to część mózgu, w której są ośrodki odpowiedzialne za regulowanie ciśnienia krwi, pracę serca oraz oddychanie. Jeśli dojdzie do ich uszkodzenia, to wtedy może pojawić się niedowład czterech kończyn, zaburzenia świadomości, a także zaburzenia oddychania i krążenia krwi, ale też może dojść nawet do zatrzymania akcji serca.

Udaru krwotoczny powoduje takie same objawy, jak udar niedokrwienny, ale jego przebieg jest bardzo często poważniejszy. Przy udarze krwotocznym pojawia się bardzo silny i nagły ból głowy, a także utrata świadomości, drgawki, ale też może dojść do nagłej śmierci.

Poza tym osoby z udarem mózgu często mają depresję, a także są obojętni na proces leczenia. Do tego może pojawić się objaw przymusowego płaczu albo śmiechu, który pojawia się niezależnie od ich woli i to w nieodpowiednich sytuacjach. Ponadto u niektórych osób z udarem mózgu mogą pojawić się napady padaczkowe – mogą wystąpić w pierwszych dniach zachorowania albo kilka lub kilkanaście miesięcy po udarze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here