fot. Pixabay.com

Choroba Parkinsona jest przewlekłym degeneracyjnym schorzeniem, która ma podłoże neurologiczne. Jest to choroba związana z układem ruchowym. To oznacza, że wraz z jej postępem dochodzi do problemów zarówno z chodzeniem, jak i mówieniem. Jakie są przyczyny choroby Parkinsona?

Na czym polega choroba Parkinsona?

Chorobę Parkinsona zalicza się do chorób zwyrodnieniowych mózgu. W mózgu chorego człowieka dochodzi do stale postępującego zaniku komórek nerwowych, które są określane jako istota czarna. Istota czarna umiejscowiona jest w tzw. śródmózgowiu pnia mózgu. Komórki, które obumierają w wyniku choroby Parkinsona, w prawidłowych warunkach mają ważne znaczenie dla ruchu, który jest uzależniony od woli człowieka. Poza tym do różnych obszarów mózgu dostarczają one substancję, która nazywana jest dopaminą. To dzięki dopaminie przekazywane są impulsy nerwowe, które wpływają na poruszanie się. W związku z tym skutki choroby Parkinsona są bardzo wyraźne, pomimo niewielkiego uszkodzenia mózgu.

Przyczyny choroby Parkinsona

Do dzisiaj nie jest znana przyczyna choroby Parkinsona, przez co jest ona określana jako samoistna. Przypuszcza się, że w przypadku tej choroby ważne znaczenie mają dwa czynniki. Do pierwszej grupy należą czynniki genetyczne, a są to wrodzone cechy, które zwiększają możliwość pojawiania się tej choroby. Z kolei do drugiej grupy zalicza się czynniki zewnętrzne, a mogą to być, np. substancje występujące w otoczeniu albo w żywności, a także takie, które powstają podczas infekcji i innych chorób. Jest ich bardzo dużo. Przeprowadzono wiele badań, które miały na celu poznać pojedyncze potencjalne przyczyny, ale i tak nie rozwiązano tego problemu. Dzisiaj nadal nie wiadomo, dlaczego dochodzi do ginięcia komórek nerwowych istoty czarnej mózgu.

W tym przypadku konieczne jest odróżnienie przyczyny choroby od jej mechanizmów, które są źródłem dolegliwości i objawów. Jednak mechanizmy działania tej choroby są dobrze poznane. Obecnie więcej wiadomo, skąd biorą się dane zaburzenia.

W chorobie Parkinsona najważniejszym problemem są zaburzenia ruchu. Poza tym występują również mniejsze zmiany w innych obszarach mózgu, które przyczyniają się do wielu poważnych zaburzeń, a to powoduje, że objawy oraz przebieg tej choroby mogą mieć różną postać. Do tego dochodzą jeszcze indywidualne problemy zdrowotne pacjentów. Każdy pacjent choruje inaczej, ponieważ:

  • jest duży przedział wieku zachorowania od 30. do 80. roku życia;
  • na początku choroby mogą występować różne pierwsze objawy;
  • są różne odmienne postaci rozwiniętej choroby Parkinsona;
  • jest zróżnicowana, a także indywidualna reakcja na leczenie.

Czasami zdarzają się takie sytuacje, że osoba z chorobą Parkinsona miała albo ma kogoś w rodzinie, u kogo występowały podobne objawy. Jednak to nie oznacza, że choroba Parkinsona jest dziedziczona w znany, ale też w określony sposób. Tutaj bardzo ważne znaczenie ma jej prawidłowe rozpoznanie.

fot. Pixabay.com

Przeprowadzone ostatnio badania coraz bardziej łączą czynniki genetyczne, które mogą mieć ważne znaczenie w patogenezie choroby Parkinsona. Ryzyko pojawienia się tej choroby u krewnego pierwszego stopnia osoby chorej może być nawet od 2 do 14 razy wyższe niż w rodzinach, w których nie występuje ta choroba. Jeśli chodzi o rodzinne występowanie choroby Parkinsona, to stwierdzono występowanie mutacji różnych genów, a w tym również genów, które są odpowiedzialne za kodowanie alfa synukleiny oraz tzw. parkininy, a są to białka strukturalne mózgu. Naukowcy podejrzewają, że z chorobą Parkinsona mogą mieć związek również inne mutacje. To oznacza, że u osób o danym rodzaju mutacji może być różny przebieg choroby, ale też może być odwrotnie, czyli w tej samej postaci choroby mogą występować różnego rodzaju mutacje.

Częstość występowania choroby Parkinsona

Przyjmuje się, że choroba ta występuje u 120 – 180 osób na 100 000 osób ogólnej populacji. U wszystkich osób powyżej 65. roku życia, aż 1% ma chorobę Parkinsona.

Choroba ta oficjalnie została opisana w 1817 roku przez Jamesa Parkinsona w Anglii. Obecnie wraz ze starzeniem się całego społeczeństwa przybywa także osób chorujących na chorobę Parkinsona.

Bardzo często pierwsze objawy choroby Parkinsona pojawiają się pomiędzy 55. a 65. rokiem życia. Taki przedział wieku, w którym najczęściej występują osoby z chorobą Parkinsona, jest wiek pomiędzy 60. a 70. rokiem życia. Jednak pierwsze objawy mogą się już pojawić w wieku od 30 do 80 lat. Z kolei postać tej choroby, a także dalszy rozwój jej objawów będą w dużej mierze zależały od wieku zachorowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here