fot. Pixabay.com

Rzuty w stwardnieniu rozsianym świadczą o epizodach nowych objawów, ale też mogą wskazywać na pogorszenie się objawów, które już istnieją. Są one bardzo charakterystyczne w stwardnieniu rozsianym, gdyż pojawiają się, a potem całkowicie zanikają. Jak wyglądają rzuty w stwardnieniu rozsianym?

Czym są rzuty w stwardnieniu rozsianym?

Rzut może dotyczyć jednego albo kilku objawów równocześnie. O takim rzucie można mówić, gdy objawy będą utrzymywały się dłużej niż 24 godziny. Do tego te objawy powinny być specyficzne dla tej choroby, a ich przyczyną nie może być, np. stan zapalny albo inne zakażenie. Pomiędzy rzutami najczęściej jest przerwa, która wynosi przynajmniej 30 dni.

Jakie są przyczyny rzutu w stwardnieniu rozsianym?

Najważniejszą przyczyną rzutu w SM jest to, że układ odpornościowy atakuje osłonkę mielinową, która stanowi zewnętrzną warstwę izolacyjną układu nerwowego. To przyczynia się do tego, że sygnały neuronalne w mózgu oraz w rdzeniu kręgowym zaczynają przebiegać w sposób spowolniony albo przerywany. Takie działanie powoduje zaburzenia, które przeważnie dotyczą utrzymywania równowagi, koordynacji, zaburzeń funkcji wzroku, pęcherza moczowego, koncentracji, pamięci, a także dochodzi do zaburzeń zdolności mobilnych osoby chorej. W związku z tym pacjent będzie odczuwał zmęczenie, osłabienie i drętwienie, które przypomina uczucie kłucia szpilkami. Objawy te zaczynają ustępować, gdy dochodzi do zakończenia procesu zapalnego. Uszkodzona zostaje osłonka mielinowa, ale część sygnałów powraca z powrotem.

Rzut mogą wywołać różne czynniki, do których zalicza się stres, infekcję, ale też ciążę lub okres połogu.

Jakie są objawy i na czym polega leczenie rzutu w stwardnieniu rozsianym?

Objawy mogą mieć postać od łagodnej do ciężkiej. Do łagodnych objawów zalicza się:

  • zmęczenie,
  • drętwienie,
  • uczucie podobne do kłucia igłami.

Często objawy te nie są leczone i pozostawia się je do zaniku, ale i tak każdy przypadek podejrzenia rzutu należy skonsultować z lekarzem.

fot. Pixabay.com

Kiedy natomiast pojawiają się silne i ciężkie rzuty, do których zalicza się, np. utratę wzroku, skrajne osłabienie oraz słabą równowagę, zalecane jest podawanie krótkich infuzji dużymi dawkami kortykosteroidów. Dzięki sterydom łatwiej jest wrócić do normalnego życia, ponieważ dochodzi do zmniejszenia stanu zapalnego, a do tego nie wpływają one na przebieg samej choroby.

Jeśli chodzi o leczenie, to najczęściej stosuje się 3 – 5-dniowe dożylne podawanie Solu-Medrolu, a jest to metyloprednizolon albo doustne podawanie Deltasone, a jest to prednison. Takie leczenie jest najefektywniejsze, jeżeli zastosuje się je zaraz po wystąpieniu charakterystycznych objawów.

Jednak stosowanie sterydów wiąże się ze skutkami ubocznymi, do których zalicza się:

  • zwiększony apetyt,
  • przybieranie na wadze,
  • zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi,
  • odwapnianie kości.

Można jeszcze zastosować inną metodę, która jest wykorzystywana przy ciężkich rzutach, a jest nią plazmafereza. Jest to metoda, która polega na oczyszczaniu krwi, co ma na celu usunięcie przeciwciał, które zaczęły atakować mielinę. Z metody tej korzysta się, gdy nie widać żadnych efektów leczenia steroidami.

Kiedy zakończy się rzut, należy skorzystać z rehabilitacji, dzięki której będzie można przywrócić najważniejsze funkcje, które zostały upośledzone po rzucie. Rehabilitacja ta powinna dotyczyć porad fizjoterapeutycznych, a także porad dietetycznych oraz porad psychologicznych.

Poza tym trzeba pomagać choremu podczas wykonywania codziennych obowiązków, gdyż u chorego mogą być problemy z połykaniem, ubieraniem się oraz zachowaniem higieny. Odzyskanie pełnej albo częściowej sprawności może zająć nawet kilka tygodni lub miesięcy. W związku z tym bardzo ważne znaczenie ma całościowa pomoc dla chorej osoby na stwardnienie rozsiane.

Jak można zmniejszyć ryzyko rzutów?

Aby zmniejszyć możliwość pojawienia się kolejnych rzutów SM, należy w miarę możliwości unikać:

  • infekcji;
  • stresu, a także nadmiernego przemęczania się;
  • przegrzania organizmu w wyniku intensywnego nasłonecznienia albo podczas długiego przebywania w pomieszczeniu, w którym panuje wysoka temperatura.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here