fot. Pixabay.com

Objawy stwardnienia rozsianego najczęściej są widoczne pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. W chorobie tej charakterystyczne jest występowanie niedowładów, zaburzeń koordynacji oraz zaburzeń czucia. Do tego dochodzą jeszcze inne objawy. Niestety na tę chorobę nie ma żadnego leku, ale możliwe jest hamowanie jej postępu.

Kategorie objawów stwardnienia rozsianego

Objawy stwardnienia rozsianego przeważnie dzieli się na dwie kategorie, czyli objawy, które mają związek z:

  • demielinizacją oraz utratą aksonów – tutaj zalicza się zaburzenia czucia w kończynach, zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego, a także niedowład i spastyczność kończyn dolnych. Pacjent będzie również zmagał się z niezbornością chodu, nieprawidłowym działaniem zwieraczy, nerwobólami, a także będzie miał problemy z funkcjami poznawczymi,
  • wydzielaniem cytokin, proteaz oraz wolnych rodników – wtedy występują stany depresyjne, zmęczenie, a także złe samopoczucie.

Niedowłady w stwardnieniu rozsianym

U osób ze stwardnieniem rozsianym występują różne objawy neurologiczne, co ma związek z tym że zmiany patologiczne mogą pojawić się w różnych okolicach mózgu oraz rdzenia kręgowego. Do najczęstszych objawów neurologicznych w SM zalicza się niedowłady piramidowe, które mogą dotyczyć kończyn górnych, a także kończyn dolnych. Jednak bardziej nasilone są, ale też częściej występują w kończynach dolnych. Niedowłady te mogą zająć jedną albo więcej kończyn. W SM charakterystyczna jest parapareza (niedowład poprzeczny obu kończyn dolnych) albo tripareza (dotyczy osłabienia trzech kończyn), ale też może to być tetrapareza (częściowa utrata zdolności wykonywania spontanicznych ruchów we wszystkich czterech kończynach) z przewagą niedowładu w kończynach dolnych. Natomiast rzadziej spotykana jest hemipareza (niedowład połowiczy), który jest typowa dla uszkodzeń naczyniowych mózgu.

fot. Pixabay.com

Jednak te niedowłady w stwardnieniu rozsianym bardzo szybko zyskują charakter spastyczny, a do tego w badaniu neurologicznym można stwierdzić wygórowane odruchy głębokie, a także występowania objawów patologicznych. Te objawy patologiczne mogą się również pojawić niezależnie od niedowładów, a wtedy wskazują, że doszło do uszkodzenia dróg piramidowych.

Niedowłady w stwardnieniu rozsianym mogą mieć różne nasilenie. Na początku choroby pacjenci zgłaszają narastającą męczliwość kończyny i to przeważnie dolnej po jakimś dłuższym czasie, w którym wykonywany był ruch. To sprawia, że np. konieczne stają się przerwy podczas chodzenia.

Zaburzenia koordynacji w stwardnieniu rozsianym

Zaburzenia koordynacji to następna grupa objawów ruchowych w SM, które powstają w wyniku uszkodzenia móżdżku i/lub połączeń móżdżku z jądrami rdzenia przedłużonego. Te zaburzenia koordynacji najczęściej przyjmują postać ataksji móżdżkowej. W związku z tym charakterystycznym objawem jest drżenie zamiarowe, dysmetria oraz trudności w wykonywaniu ruchów naprzemiennych. Ataksja obejmuje swoim zasięgiem kończyny górne oraz dolne, a także tułów.

Jeśli chodzi o drżenie zamiarowe, to może ono przybrać taką postać, która nie pozwoli osobie chorej na wykonanie jakiegokolwiek ruchu celowego. Z kolei zaburzenia koordynacji związane z mową przyczyniają się do powstawania tzw. mowy skandowanej. Do tego może również pojawić się kinetyczny rodzaj drżenia, które znane jest jako drżenie Holmesa, a wynika z uszkodzenia w obrębie rdzenia przedłużonego.

Połączenie niedowładów piramidowych wraz z zaburzeniami koordynacji przyczynia się do występowania zaburzeń chodu, które są bardzo charakterystycznym objawem SM. Chód ten może mieć postać spastyczną albo ataktyczną, ale najczęściej jest on połączeniem obu tych patologicznych elementów i w związku z tym określa się go mianem paraparetyczno-ataktyczny.

Zaburzenia czucia w stwardnieniu rozsianym

Zaburzenia czucia mogą dotyczyć różnych części ciała i bardzo często występują razem z niedowładem. Zaburzenia te mogą dotyczyć prostego osłabienia czucia powierzchownego, ale też mogą mieć związek z czuciem opacznym, a charakteryzuje się to występowaniem zmienionych doznań czuciowych, np. nieadekwatnego do sytuacji uczucia gorąca albo zimna.

Często pojawiają się również parestezje, które bardzo często przyjmują postać nieprzyjemnych wrażeń czuciowych. Poza tym może pojawić się wrażenie ściskania, a także opuchnięcia kończyn albo uczucie ściągania w pasie, a jest to tzw. bandage.

Poza tym w stwardnieniu rozsiany mogą się jeszcze pojawić zaburzenia związane ze wzrokiem, zawroty głowy, nietrzymanie albo zatrzymanie moczu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here