fot. Pixabay.com

Leczenie guza mózgu polega na połączeniu zarówno metod zachowawczych, jak i metod zabiegowych. Zasady związane z postępowaniem, a także z leczeniem guzów mózgu będą się różniły w zależności od rodzaju nowotworu. Aby zaplanować odpowiednią terapię, konieczne jest przeprowadzanie badania histopatologicznego. Jakie są możliwości leczenia guza mózgu?

Leczenie chirurgiczne

Najważniejszym wskazaniem do leczenia operacyjnego jest położenie, wielkość oraz charakter guza. Jeśli zostanie podjęta szybka interwencja chirurgiczna, a guz mózgu zostanie usunięty, to zmniejsza się zagrożenie życia, ale też pozwala zapobiec pogarszaniu stanu neurologicznego, a w niektórych przypadkach nawet go poprawia i pozwala wprowadzić leczenie uzupełniające.

Możliwość operacyjnego zmniejszenia masy guza pozwala wydłużyć życie pacjenta, ale też przestają mu dokuczać objawy, a także zwiększa się skuteczność leczenia uzupełniającego. Leczenie chirurgiczne ma na celu:

  • całkowite usunięcie makroskopowe guza z pozostawieniem prawidłowej tkanki nerwowej oraz glejowej;
  • częściowe usunięcie guza, a także uzyskanie efektu cytoredukacyjnego, ale też ma na celu zmniejszenie ciasnoty wewnątrzczaszkowej.

Czas przeżycia osób chorych jest uzależniony od tego, ile usunięto guza nowotworowego, a celem takiego zabiegu powinno być całkowite usunięcie guza w ocenie makroskopowej. Jednak zakres takiej resekcji chirurgicznej zależy przeważnie od ryzyka powikłań, czyli od wystąpienia deficytu neurologicznego. Ograniczenie, które jest związane z rozległym usuwaniem naciekających guzów, jest związane z koniecznością ochrony funkcji neurologicznych, a przeważnie, gdy dotyczy to resekcji dużych guzów, które szeroko naciekają, ale też takie, które naruszają istotne czynnościowo obszary OUN. Jednak możliwe jest zmniejszenie ryzyka powikłań takich zabiegów operacyjnych poprzez dokładne mapowanie istotnych czynnościowo struktur i nie tylko.

Biopsja guza mózgu

W sytuacji, gdy leczenie operacyjne guza mózgu, a także zmniejszenie jego masy nie może zostać bezpiecznie wykonane, to można wtedy zrobić biopsję guza, co pozwala ustalić rodzaj guza, a dzięki temu będzie można zaplanować dalszą terapię.

Jeśli nie ma możliwości leczenia operacyjnego, to bardzo często dalsze leczenie ma charakter leczenia paliatywnego, czyli objawowego. Biopsja ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli u chorego podejrzewa się chłoniaka, przerzuty z nieznanego źródła albo głęboko położone zmiany czy też rozległe guzy o cechach glejaka.

Radioterapia

Taką najważniejszą techniką radioterapii w tych nowotworach jest frakcjonowana teleradioterpia. Radioterapia ma na celu zmniejszenie guza, a także zahamowanie jego dalszego rozwijania się. Bardzo często radioterapię stosuje się jako leczenie uzupełniające po zabiegu chirurgicznym.

fot. Pixabay.com

Chemioterapia

W przypadku guzów mózgu leczenie za pomocą chemioterapii ma ograniczone zastosowanie, co jest związane z niską chemiowrażliwością pierwotną, wczesną chemioopornością wtórną, a także obecnością bariery krew-mózg oraz neurotoksycznością niektórych leków cytostatycznych, ale też z powodu ich niekorzystanych interakcji z innymi lekami.

Chemioterapia ma na celu zniszczenie chorych komórek w organizmie dzięki zastosowaniu leków przeciwnowotworowych, czyli cytostatycznych. Jednak bardzo często jest tak, że zmiany w mózgu są bardzo odporne na chemioterapię. Dlatego chemioterapię łączy się z radioterapią jako leczenie wspomagające.

Leczenie nawrotu guza mózgu

Badania kontrolne osób z nowotworem mózgu zależą od ich stanu ogólnego, ale też od stopnia kontroli ogniska pierwotnego, a także innych przerzutów. Obecnie regularnie wykonuje się badania głowy tomografem komputerowym, a także rezonansem magnetycznym z kontrastem. Jednak czasami one nie wystarczają, aby można było odróżnić faktyczną wznowę od zmian popromiennych. Wtedy konieczne staje się wykonanie badania dyfuzji oraz perfuzji RM.

Jeśli doszło do nawrotu choroby, to leczenie chirurgiczne można zastosować u osób w dość dobrym stanie ogólnym, ale bez utrwalonych ubytków neurologicznych i w sytuacji, gdy zabieg pozwoli zmniejszyć objawy choroby. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę czas, który upłynął od ostatniej operacji do wznowy.

Natomiast wskazania do powtórnej radioterapii rozważane są u każdego pacjenta indywidualnie, jeżeli nie zostanie on zakwalifikowany do leczenia chirurgicznego. Kolejne napromieniowanie przyjmuje charakter radioterapii paliatywnej.

Jeśli chodzi o chemioterapię przy wznowie guza mózgu, to można ją rozważyć tylko u tych pacjentów, którzy mają dobry stan sprawności. Z kolei zasady oraz schematy leczenia dopierane są już w sposób indywidualny do każdego pacjenta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here