fot. Pixabay.com

Glejak to nowotwór, który powstaje z komórek glejowych mózgu oraz rdzenia. Glejaki o wiele częściej dotyczą dzieci niż osób dorosłych. Nowotwór ten nie występuje dość często, ale wśród nowotworów, które mogą być zlokalizowane wewnątrz czaszki, glejaki stanowią, aż 70% wszystkich przypadków. Jakie są objawy glejaka? Jak przebiega leczenia tego guza?

Co to jest glejak mózgu?

Glejaki stanowią grupę nowotworów mózgu oraz rdzenia i powstają one z ich komórek glejowych, które razem z neuronami są najważniejszymi składnikami tkanki nerwowej. Komórki glejowe spełniają różne funkcje, np. odżywcze, ochronne oraz osłonowe. Jednak w przeciwieństwie do neuronów, glej ma możliwość zachowania zdolności do podziałów komórkowych, a to już stwarza ryzyko, że z komórek glejowych dojdzie do wykształcenia się nowotworu.

Jakie są rodzaje glejaka?

Podział glejaka jest uzależniony od rodzaju komórek, z których się on wywodzi. To oznacza, że glejak może się rozrastać z:

 • komórek szeregu astrocytarnego, a wtedy mamy do czynienia z glejakiem wielopostaciowym, gwiaździakiem anaplastycznym, włókienkowym oraz włosowatokomórkowym;
 • komórek skąpowypustkowych, a wtedy mamy do czynienia z skąpodrzewiakiem;
 • komórek wyściełających komory mózgu, a wtedy mamy do czynienia z wyściółczakiem;
 • komórek zarodkowych, a wtedy mamy do czynienia z rdzeniakiem.

Najczęściej występuje, ale też najbardziej niebezpieczny jest glejak wielopostaciowy. Jego charakterystyczną cechą jest wysoka złośliwość, a także bardzo duża agresywność, gdyż szybko rośnie i może rozprzestrzeniać się na kolejne fragmenty mózgu. Najczęściej rozwija się w płacie czołowym oraz skroniowym, a to może objawiać się zmianą osobowości pacjenta, stanami depresyjnymi oraz lękowymi, a także zaburzeniami funkcji psychicznych, zaburzeniami pamięci, afazją, agresją, ale też napadami padaczkowymi.

fot. Pixabay.com

Objawy glejaka mózgu

Objawy glejaka mózgu zależą przeważnie od umiejscowienia guza oraz od jego wielkości. Wyróżnia się tutaj objawy ogólne, które występują praktycznie za każdym razem, a ich przyczyną jest zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, a są to:

 • bóle oraz zawroty głowy;
 • nudności i wymioty – przeważnie rano;
 • problemy z koncentracją, a także zaburzenia pamięci i otępienie;
 • zespół psychoorganiczny, czyli osłabienie sprawności umysłowej;
 • epizody padaczkowe;
 • obrzęk mózgu.

Poza tym wymienia się jeszcze objawy ogniskowe, które są charakterystyczne dla danego umiejscowienia guza, a są to:

 • zaburzenia czucia albo niedowład;
 • zaburzenia mowy, słuchu oraz widzenia;
 • objawy móżdżkowe, do których zalicza się zaburzenia równowagi;
 • uszkodzenie nerwów czaszkowych;
 • ogniskowe napady padaczkowe.

Leczenie glejaka mózgu

Kiedy zostanie zdiagnozowany glejak mózgu, to najczęściej przeprowadza się chirurgiczne usunięcie guza. Jednak bardzo często jest tak, że z powodu jego umiejscowienia w okolicy ważnych części mózgu, nie ma możliwości jego usunięcia w całości albo też wycięcie to staje się praktycznie niemożliwe.

Tutaj jako leczenie wspomagające wykorzystuje się chemioterapię, a także radioterapię. Czasami korzysta się również z wirusoterapii, immunoterapii albo terapii genowej.

Rokowania glejaka mózgu

Przy glejaku mózgu rokowania zależ głównie od stopnia złośliwości guza. Zgodnie z klasyfikacją WHO ze względu na złośliwość możliwe jest podzielenie glejaków na dwie grupy:

 • glejaki o niskim stopniu złośliwości – są to glejaki, na które składają się komórki wysokodojrzałe, zróżnicowane, ale też o małym stopniu proliferacji;
 • glejaki o wysokim stopniu złośliwości – te glejaki powstają z komórek niezróżnicowanych albo komórek anaplastycznych, które rosną szybko, ale też mogą naciekać na sąsiadujące tkanki, a do tego występują liczne ogniska martwicy oraz nadmierna proliferacja naczyń krwionośnych.

Zgodnie z czterostopniową skalą WHO rokowania będą się pogarszały razem ze wzrostem stopnia zaawansowania, czyli:

 • I stopień – to będzie gwiaździak włosianokomórkowy, a także wyściółczak śluzowo-brodaweczkowaty;
 • II stopień – to będzie gwiaździak włókienkowaty, skąpodrzewiak oraz wyściółczak;
 • III stopień – to będzie gwiaździak anaplastyczny;
 • IV stopień – to będzie glejak wielopostaciowy i rdzeniak.

Jeśli chodzi o glejaki, to rokowania nie są najlepsze, gdyż pierwszy rok od rozpoznania przeżywa tylko połowa chorych. Takie najgorsze rokowania są u pacjentów, u których stwierdzono IV stopień, gdyż oni średnio przeżywają około 14 miesięcy przy podjętym leczeniu operacyjnym, chemioterapii oraz radioterapii. Jednak niższy stopień złośliwości nowotworu będzie oznaczał lepsze rokowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here